EHL Prolist AB

Om EHL


EHL Prolist AB startade upp i Sala vid årsskiftet 11/12 för att sälja och distribuera lister från Eesti Höövelliist Oü till den svenska bygghandeln. Hösten 2012 förvärvades lokalerna och listlagret efter DalaFloda Group AB/Forneby List i Möklinta utanför Sala. Där hanterar vi nu plockningen av order i den moderna, klimatstyrda lagerlokalen med två rälsburna plockvagnar som tar oss till höga höjder på ett smidigt sätt. EHL Prolist levererar listverk med kvalitet, snabb respons och leveransprecision. Vi har god möjlighet att hjälpa till med specifika profiler, exaktmått och andra kulörer. EHL Prolist AB har 14 anställda varav två är utesäljare. Fördelen med att vi är ett relativt litet gäng är den gemensamma inblicken i hela logistiken från order till färdig leverans, vilket gör oss flexibla. Personalen har stor erfarenhet i branschen och med personlig service ger vi korta svarstider och känner våra kunders behov. 


Eesti Höövelliist Oü är sedan tidigare certifierade enligt bl a PEFC. Vi har nu även certifierat EHL Prolist AB för att tillgodose marknadens önskemål och bibehålla kedjan av certifierade produkter.

 

Egenproducerade furu och MDF-lister finns registrerade i Byggvarubedömningen och Basta. EHL Prolist är även certifierad leverantör genom branschrådet Vilma.


Vår inköpspolicy

EHL Prolist AB strävar efter att stödja ett ansvarsfullt skogsbruk och accepterar inte trävaror från följande källor:

* Illegala avverkningar

* Skogar med höga bevarandevärden som nyckelbiotoper

* Skogar där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks

* Skogar med genetiskt manipulerade träd

* Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantage eller icke- skoglig markanvändning

* Där brott skett mot någon av ILO Core Conventions som definieras enligt ILO   

   Declaration ”Fundamental Principles of Rights at Work, 1998”