EHL Prolist AB

Historia

  • 2011-04 VD Maria Vestergaard anställs för att starta upp EHL Prolist
  • 2011 Bygger upp och installerar oss i Sala där lager/kontor byggs upp 3st. anställda
  • 2011/2012 startar våra leveranser ut till kund
  • 2012-09 köper Pomonagruppen Fornby list av Konkursdrabbade Dalafloda
  • 2012-10 9st. Anställda
  • 2013-04 Flyttar ut verksamheten till Forneby, Möklinta
  • 2015- hösten 12st anställda. Bygger ut lagret och kompletterar med en till rälsburen plockvagn.