EHL Prolist AB

Affärsidé

Vi erbjuder byggvaruhandeln trälister där vårt flexibla arbetssätt med kunden i fokus skapar ett mervärde som är oslagbart.

Genom vårt samabete med Eesti Höövelliist kan vi erbjuda ett förstklassigt och brett sortiment med trälister. 


 

 

Vår produktionsenhet i Bräkne-Hoby förser oss med MDF. Där har vi stor möjlighet att serva med kundanpassade specialdimensioner och korta ledtider.